page_img

Туристичка фабрика

Со совршен QMS и работен механизам поврзан со безбедноста, Hebei FCE е овластена компанија со специјален сертификат за заштитна квалификација LA одобрен од Државната управа за безбедност на работата Во меѓувреме, нашата компанија има добиено различни сертификати, како што се ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 итн.

Flat sewing machine

Рамна машина за шиење

Flat seaming machine

Рамна машина за шивање

Stretch sewing machine - label

Рашири машина за шиење - етикета

Garment CAD plotter

Платер за облека CAD

Clothing CAD Plotter - Label

Плоттер за облека CAD - Етикета

Clothing CAD Plotter - Software

Платер за CAD облека - Софтвер

Open door knob

Копче за отворена врата

Knob Door Machine - Label

Машина за врата на копчето - етикета

Sample room

Примерна соба

Locked stitcher

Заклучен шевове

Lock machine - label

Машина за заклучување - етикета